Yemen

In 1932, Bata had 2 outlets in Aden, and the number stayed the same till 1939.


Sources:

  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko