Ukraine

On the territory of today’s Ukraine, the Bata company had established stores in locations which were part of Czechoslovakia (Uzhhorod, …), Poland (Lviv, …) and Romania (Chernivtsi) in the interwar period.


Sources:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Veronika Hlávková, Firma Baťa v Polsku, In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis (1), 2008, s. 495-510.
  • Jacek Pyka, Działalność firmy Baťa w Chełmku jako inwestora zahranicznego w warunkach społeczno-gospodarczych Polski v latách 1929-1939, Katovice 2012.
  • Martin Marek, Zasutá minulost? Baťův koncern ve střední Evropě za druhé světové války, In: Hospodářské dějiny, 27/2, Praha 2012, s. 191-232.
  • Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova koncernu, Praha 2016, ISBN 978-80-200-2635-4
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko